Професійні вимоги до фахівців страхової компанії

Страхова компанія є фінансовою компанією, діяльність якої може полягати в наданні наступного фінансових послуг: страхування, перестрахування та іншої фінансової діяльність пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Для ефективного функціонування будь-якої страхової компанії на ринку страхування, надзвичайну важливість має рівень професіоналізму її співробітників.

У даній статті ми хочемо детально викласти основні професійні вимоги до різних фахівців страхової компанії, які будуть корисні для HR компанії, керівників страхових компаній і фахівців підбору персоналу в страхову компанію.

Як і в будь-який інший компанії, ключову роль в страховій компанії відіграє її керівник.

Детально розглянемо, яким професійним вимогам він повинен відповідати.

Керівник страхової компанії

Основні професійні вимоги, яким повинен відповідати кандидат на вакансію керівника страхової компанії, полягають в наступному:

 • Кандидат на посаду керівника страхової компанії повинен мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
 • пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
 • мати не менше, ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого: стаж роботи на керівних посадах не менше двох років, зокрема, не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 • протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації
 • не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Головний бухгалтер страхової компанії

Основні професійні вимоги до головного бухгалтера представляються в наступному:

 • кандидат на вакансії головного бухгалтера страхової компанії повинен мати повну або базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра);
 • пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
 • мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше двох років, зокрема, на ринках фінансових послуг не менше 1 року;
 • протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
 • не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Начальник відділу страхування

Функціональні обов'язки на посаді начальника відділу страхування залежать від різновиду страхового продукту і корпоративних положень страхової компанії, але на допомогу HR менеджеру страхової компанії і фахівцям з підбору персоналу в страховою компанію, ми все ж спробуємо вивести найбільш загальні з них.

Для того щоб начальник відділу страхування страхової компанії професійно і якісно виконував свої функціональні обов'язки, які полягати, за часту, в наступному:

 • участь у розробці страхових продуктів страхової компанії;
 • виконання аналізу продуктів і програм страхування, підготовка пропозицій щодо їх модернізації та поліпшення;
 • участь в навчанні персоналу з питань андерайтингу та передстраховий експертиз;
 • узгодження понадлімітних договорів страхування і договорів страхування з індивідуальним андеррайтингом часть в перевірках правильності висновку фахівцями договірних відносин;
 • виконання планів продажів страхової компанії; участь у плануванні та організації діяльності підрозділів корпоративних продажів;
 • начальник відділу страхування має виконувати виконання планів корпоративних продажів;
 • оосуществленіе взаємодії з усіма структурними підрозділами компанії; оосуществленіе просування страхових продуктів і прогресивне нарощування клієнтської бази і страхового портфеля корпоративних продажів;
 • підвищення культури і якості обслуговування в функціонально підпорядкованих підрозділах; проведення і координація ведення переговорів з потенційними клієнтами та партнерами з надання страхових послуг та укладання договорів про співпрацю;
 • контроль ведення баз даних підзвітних підрозділах страхової компанії;
 • начальник відділу страхування повинен приймати участь в підборі персоналу на ключові позиції в корпоративних продажах;

Він повинен відповідати певним професійним критеріям, до яких ми відносимо:

 • наявність вищої освіти (пріоритетніша економічна або юридична);
 • орієнтацію в страхових продуктах, які пропонуються на ринок страхування;
 • відмінне знання страхового законодавства (рекомендуємо тестувати на співбесіді);
 • наявність страхового портфеля є перевагою для кандидата на посаду начальника відділу страхування;
 • наявність управлінського досвіду;
 • високі організаторські та комунікативні навички.

Начальник відділу перестрахування

Основними критеріями для професійного пошуку і підбору начальника відділу перестрахування є:

 • наявність вищої освіти; наявність позитивних рекомендацій з попередніх місць роботи;
 • наявність досвіду роботи із західними перестраховиками;
 • орієнтація в побудові оптимальної перестрахувального захисту;
 • знання страхового законодавства України (рекомендуємо тестувати на співбесіді);
 • вміння оформляти бордеро в перестрахуванні знання стандартів договорів факультативного і облігаторного перестрахування (рекомендуємо тестувати на співбесіді);
 • знання англійської мови буде плюсом для кандидата на посаду начальника відділу перестрахування; високі аналітичні та організаторські здібності.

За відповідності даними критеріями можна вважати, що такий кандидат успішно справитися з основними функціональними обов'язками позиції начальника відділу перестрахування, до яких ми відносимо:

 • адміністрування облігаторних договорів перестрахування;
 • складання звітності;
 • складання запитів на квотування факультативних ризиків, у разі необхідності переклад документів на англійську мову;
 • забезпечення отримання необхідних документів для валютних розрахунків з іноземними партнерами;
 • організація документообігу та платежів за договорами перестрахування;
 • ведення бази даних договорів перестрахування; спілкування з перестраховиками.

Професійні підбір персоналу в страхову компанію є запорукою її успішної діяльності та закріплення лідерських позицій на страховому ринку. Тому якість підбору кадрів повинно мати найвищий рівень. Ми рекомендуємо вдаватися до професійного підходу в питанні побудови фахівців в страхову компанію і звертатися у послугах і допомоги фахівців у галузі рекрутингу.

Консалтингова компанія «Глорія»
професійний підбір персоналу, ректутінг
Матеріали викладені в цій статті мають авторські права
і належать Консалтингової компанії «Глорія»