Резюме Офіс - менеджер , помічник керівника

ID

3159

Дата:

11.12.2013

Рубрика:

Секретаріат, діловодство

Здобуття вакансії:

Офіс - менеджер , помічник керівника

Досвід роботи:

0 років

Зарплата:

от 5000 грн.

Менеджер:

(044) 229–33–70,
info@gloria.in.ua
 •  
 • Имя соискателя:

  Вікторія
 • Пол:

  Жін.
 • Вік:

  31 рік
 • Сімейний стан:

  незаміжня

Досвід роботи:

 • 2011 м. — 2013 м. ПАТ

  Посада: Менеджер по роботі з клієнтами
  Обов'язки: - Робота з закріпленим портфелем клієнтів (VIP- клієнтами) (проведення зустрічей , консультацій , презентацій) , розвиток і якісний супровід клієнтського портфеля , проведення крос- продажів ;
  - активний пошук та залучення нових цільових клієнтів на комплексне обслуговування ;
  - Здійснення продажів банківських продуктів роздрібного бізнесу у відповідності зі стратегією розвитку Банку ;
  - Обслуговування фізичних осіб на відділенні (відкриття, закриття , ведення поточних , карткових , депозитних рахунків фізичних в національній та іноземній валюті , ) ;
  - Проведення консультацій клієнтам з питань операцій з платіжними картами (замовлення , видача ПК та ПІН- конвертів , активація ПК , блокування , формування і видача виписок , надання довідок , супровід операцій видачі коштів з закритих карткових рахунків та заблокованих карт) ;
  - Прийом , перевірка документів на виплату грошових коштів з поточних , депозитних , карткових рахунків згідно свідоцтва права про спадщину ;
  - Консультація та продаж кредитних продуктів (прийом , перевірка первинних документів для отримання кредиту) , супровід чинного кредитного портфеля ( часткове , повне дострокове погашення кредиту , закриття кредитних карт , овердрафтів ) ;
  - Підкріплення готівкою та інкасація операційної каси відділення ;
  - Ревізія каси , підготовка актів передачі відділення , ведення журналів передачі печаток і ключів у відділенні ;
  - Формування , супровід юридичних справ на відділенні ;
  - Формування і надання звітів про виконану роботу і виконання планових показників
 • 2010 м. — 2011 м. АТ

  Посада: Персональний фінансовий консультант
  Обов'язки: - Продажа банковских продуктов клиентам в согласовании со стратегией развития банка с целью удовлетворения потребностей клиента и выполнения плана продаж ;
  - Организация привлечения новых клиентов на отделении ;
  - Работа с закрепленными портфелем клиентов СМБ ( поддержание регулярных контактов с клиентами , проведение встреч , консультаций , презентаций ) ;
  - Открытие , обслуживание текущих , карточных , депозитных счетов физических и юридических лиц в национальной и иностранной валюте) ;
  - Заключение ЗКП с действующими клиентами , заключение договоров по приему платежей , поиск новых клентов ;
  - Регистрация , подключение и дальнейшее сопровождение клиентов в системе " Клиент- Банк" ;
  - Осуществление кредитования , страхования (авто , недвижимость , ОСАГО , страхование жизни) в согласовании с нормативными документами банка;
  - Проведение идентификации клиентов банка; осуществление анализа финансовых операций с целью выявление таких , Которые подлежат обязательным и внутреннему финансовому мониторингу ;
  - Ревизия кассы , подготовка актов передачи отделения , ведение журналов передачи печатей и ключей в отделении ;
  - Формирование , сопровождение юридических дел на отделении ;
  -и.о. начальника отделения в случае его отсутствия (контроль работы отделения , отчетность , выполнение плана продаж )
 • 2008 г. м. — 2010 г.  м. ПАО « РЕАЛ БАНК » г. Северодонецк

  Посада: Старший экономист отделения
  Обов'язки: - Ведение текущих счетов юридических лиц в национальной валюте ( консультации , проверка правильности оформления расчетно - денежных документов , предоставленных клиентами , формирование и выдача выписок , чековых книжек , предоставление справок )
  - Проведение расчетов в системе электронных платежей « Клиент- банк»;
  - Контроль за поступлениями средств на счет « 3720 » (« кредитовые суммы к выяснения » ) ;
  - Осуществление анализа финансовых операций с целью выявление таких , Которые подлежат обязательным или внутреннему финансовому мониторингу ;
  - Контроль за начислением и списанием комиссий банка в согласовании с установленными тарифами ;
  - Открытие , обслуживание текущих счетов физическим лицам в национальной и иностранной валюте ( прием , проверка и оформление документов на открытие и закрытие текущих счетов ) ;
  - Открытие , обслуживание депозитных счетов физическим лицам в национальной и иностранной валюте (консультация клиентов , прием и оформление документов на открытие депозитов , выплата процентов по вкладам , пополнение депозитных счетов , формирование депозитных дел , ведение архива по закрытым депозитным счетам ) ;
  - Открытие и обслуживание карточных счетов физическим лицам ( прием , проверка и оформление документов на открытие и закрытие карточных счетов клиентов , проведение консультаций клиентам по вопросам операций с платежными картами , заказ , выдача ПК и ПИН - конвертов , активация ПК , блокирование ) ;
  - Привлечение на обслуживание пенсионеров ( открытие , ведение текущих и карточных счетов пенсионеров , своевременное Зачисление на счета сумм пенсионных выплат ) .
  - Работа с внебалансо ( своевременное списание пенсионных , вкладных и денежно - чековых книжек , оприходование и списание постановлений на арест счетов , платежных карт и ПИН - конвертов со счетов внебалансо ) ;
  - Подкрепление наличностью и инкассация операционной кассы отделения ;
  - Проведение идентификации клиентов юридических и физических лиц;
  - Осуществление валютно -обменных операций с наличной ин.валютой и операций по выплате и отправлению денежных переводов по системе « WESTERN UNION » ;
  - Ревизия кассы , подготовка актов передачи отделения , ведение журналов передачи печатей и ключей в отделении ;
  - Формирование и подшив мемориальных документов дня ;
  - И.о. начальника отделения в случае его отсутствия ( осуществление контроля за качественным выполнением операций , проведенных на отделении , контроль кассы , планирование доходов и расходов отделения , анализ финансово -экономической деятельности отделения , привлечение клиентов на комплексное обслуживание ) ;
  - Знание нормативно - правовых документов НБУ и др. законодательных актов , касающихся банковской деятельности
 • Рівень володіння комп'ютером: Уверенный пользователь ПК
  Програми: Microsoft Office (Internet, MS Word, MS Excel). Работа в програмных комплексах Flex Cube, CRM, Way 4, SAP, АБС ОДБ, Adobe Acrobat, Lotus и др.